Регистрация

Регистрация

[PR/100098] Регистрация

8,33 лв 8.33 BGN

10,00 лв

Записване


*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството - Пишете ни за детайли как да добавите отстъпката;
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството - - Пишете ни за детайли как да добавите отстъпката;
*** Очаквайте повече информация относно условията и реда на получаване на стипендии, във връзка с държавно финансиране до края на месец април.