Годишна такса обучение и финансови условия за ПУК за 2024-2025 учебна година:

Годишната такса обучение за новозаписани ученици в ЧОУ “Питагор” включва:

  • целодневно обучение – учебни занятия по задължителен учебен план според държавните образователни изисквания, самоподготовка, английски език, избираеми часове и допълнителни дейности;

  • учебници, учебни помагала, материали и пособия;

  • ежедневни извънкласни дейности. Извънкласните дейности са своеобразни клубове по интереси в различни предметни области, организирани в сътрудничество с водещи професионалисти в съответната сфера. Сред извънкласните дейности, предлагани в училището, са: роботика (съвместно с “Академия Роботика”), архитектурна работилница (с “Детска архитектурна работилница”), куклен театър (с театрална къща “Хора и кукли”), художествена и изправителна гимнастика (с клуб “Спортни таланти”), Информационни технологии, Космическа Академия, шахмат, приложни изкуства, футбол, баскетбол, таекуондо, народни танци, логически игри, керамика, Арт работилница, приказен театър, програмиране, литературен клуб, Роботика /ПУК/, изправителна гимнастика /ПУК/,  web.  програмиране и др

Финансови условия ПУК.

ГОДИШНА ТАКСА

Дължима еднократно

5950 .00

Срок за плащане до 30 април преди текущата учебна година

НА ДВЕ ВНОСКИ

Платими на два пъти

6300 .00

Първа вноска до 30 април;  Втора вноска до 31 януари.

НА ДЕСЕТ ВНОСКИ

Платими в десет последователни месеца

6500 .00

Първа вноска при подписване на договора. Останалите до 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.
*** Очаквайте повече информация относно условията и реда на получаване на стипендии, във връзка с държавно финансиране до края на месец април.

От 2021 година ЧОУ „Питагор“, с държавна подкрепа, предоставя стипендии на деца и ученици с високи академични постижения.

Годишната такса  не  включва задължителна ученическа униформа и допълнителни извънучилищни мероприятия (екскурзии, зелени училища, участия в състезания и културни събития).

При записването на детето в училището се внася капаро в размер на 1 стандартна месечна вноска – 595 евро.

Финансови условия 5. – 7. клас за 2023-2024 учебна година

ГОДИШНА ТАКСА

Дължима еднократно

€ 4830.00

Срок за плащане до 30 юни преди текущата учебна година

НА ДВЕ ВНОСКИ

Платими на два пъти

€ 4980.00

Първа вноска до 30 юни;  Втора вноска до 31 януари.

НА ДЕСЕТ ВНОСКИ

Платими в десет последователни месеца

€ 5030.00

Първа вноска при подписване на договора. Останалите до 5-то число на текущия месец.